Treningstilbud

“Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin som forebygger plager og er en viktig kilde for livskvalitet, overskudd, selvhjulpenhet i hverdagen og god helse. Det er aldri for seint å begynne”. (Helsedirektoratet)

Mandager
  • Treningstime 1 kl. 09.30. Instruktør Mette Surdal
  • Treningstime 2 kl. 09.30. Instruktør Mette Surdal
Tirsdager
  • Turgruppe kl 09.30- ca. 11.30. Spasergruppe  i oddetallskuker. Motto «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær»! Turleder Mette Surdal. Påmelding til senteret.
  • Bassengtrening på Varatun kl. 12-13.00. Instruktør Mette Surdal. Kursavgift. kr. 800,- for 15 ganger. Påmelding til senteret, begrenset med plass. Oppstart 2021:  Varatun stengt pga. koronarestriksjoner.
Torsdager
  • Treningstime 1 kl. 09.30. Instruktør Mette Surdal
  • Treningstime 2 kl. 09.30. Instruktør Mette Surdal
  • Lett trim kl. 12.15 -13.00.