Close

Årsmøte 8. mars

SE BILDER

MOSSIGES MINDE REISEKLUBB

Hadde årsmøte 8. mars kl.18.00

Mossige Mindes Reiseklubb
Referat fra årsmøte torsdag 7.mars 2019 kl. 18.00 – 20.50
1. Åpning: 82 personer var møtt fram på Mossiges Minde Seniorsenter da reiseklubbens leder Olaf Høie ønsket velkommen og orienterte om kveldens program. Han beklaget feil ukedag annonsert på innkallingen. Det hadde medført ekstra kontakt med medlemmene via e-post og meldinger på mobil for å rette opp feilen.
Sanger, årsberetning, regnskap og valgoversikt ble framvist med projektor framme på veggene i begge stuer, styrt av senterleder Eivind Olsen, mens sekretær, kontorsekretær og valgkoordinator leste opp sine skriv. Terje Todnem spilte piano til allsangene.

2. Valg av møteleder: Etter åpningssang ble Olaf Høie enstemmig valgt til møteleder, og som vanlig ledet han møtet videre på en grei og humørfylt måte.

3. Årsberetning
Kåra Molvik leste opp Årsberetning for 2018. *Årsberetningen ble godkjent.

4. Årsregnskap
Årsregnskap for 2018 ble fremlagt av kontorsekretær Aase Øvstebø. På spørsmål fra salen ang. høye portoutgifter og muligheter for å anvende internett/e-post ved henvendelser til medlemmene, svarte Olaf at styret nå prøver å notere medlemmenes e-postadresse i forbindelse med våre møter. Det er ikke alle som benytter e-post eller kontrollerer den daglig, så det er enda usikkerhet rundt dette. *Årsregnskapet ble godkjent.

5. Innkommende forslag: *Ingen nye forslag var kommet inn.

6. Valg av styre, kjøkkenkomite og valgnemnd: Valget ble ledet av valgnemndas leder Astrid M. Mikkelsen.

Styret for 2019 blir som følger:
Leder:                   Olaf Høie 1 år                1 år
Nestleder:            Wenche Rygh                2 år
Sekretær:             Aud B. Eskeland           2 år
Styremedlem      Sigbjørg Aarre               1 år
»                            Lars Magne Bjørnsen   2 år
»                             Ingebret Folkvord        2 år
Varamedlem      Anne Marit Gramstad   1 år
Varamedlem      Olav Gramstad               1 år
Fast medlem      Eivind Olsen, senterleder

Kjøkkenkomite:
Koordinator    Torbjørg Høie     1år
Medlem:         Else Martinsen     1 år
»                       Signe Aareskjold  2 år
»                       Liv Audhild Skigelstrand 1 år
»                       Turid Hansen        2 år
»                       Anne Lise Solberg 2 år

Valgnemnd:  Medlem Astrid M. Mikkelsen 1 år
Koordinator   Anne Lise Solberg                    2år
»                      Liv Mossige Johannesen          1år
*Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

7. Matservering og underholdning: Etter et par fellessanger og en god vits fra Olaf ble det servert herlige reke- og karbonadesmørbrød, kaffe og te pluss kake.

Kveldens underholder Børge Ravndal spilte gitar til sine viser, leste dikt, flere med utgangspunkt i norsk natur til ulike årstider, bl.a. Lysefjorden, og noen med bilder på veggen. Han presenterte også ei vise som han hadde kalt «Reiseklubben», noe som selvfølgelig vakte stor begeistring.

Senterleder Eivind Olsen fortalte så om aktivitetene på Mossiges Minde Seniorsenter, som dette året har 45 års jubileum. Han takket også for godt samarbeid med reiseklubben og for klubbens pengegave på kr.15.000,- til senteret.

Olaf takket for godt samarbeidet med de ansatte ved Mossige. Deretter ble det takk og blomster til de som gikk ut av styret og komiteer.

Det nye styret, kjøkken- og valgkomiteen ble presentert.

8. Utlodning: Etter en fellessang ble blomstene på bordene pluss fruktkurv loddet ut på inngangsbillettene.

9. Årets turer: Olaf orienterte om antall påmeldte til hver tur, til sammen over 200 personer.
Han oppfordret flere om å melde seg på. Han anbefalte også Reiseklubbens medlemmer å benytte seg av seniorsenterets mange gode aktivitetstilbud og muligheten til å kjøpe gode middager der.

Til slutt sang vi «Deilig er jorden». Olaf takket for frammøtet og ønsket vel møtt på tur.

Sandnes, 07.03.2019 Kåra Molvik
-sekretær

Related Posts