Close

ÅRSMØTE MOSSIGES MINDES REISEKLUBB

DSCN2466 (2)SE BILDER HER

 

Mossiges Mindes Reiseklubb

 

Referat fra årsmøte onsdag 25.februar 2015 kl. 18.00 – 21.00

 

1. Åpning:   90 medlemmer pluss musiker Terje Todnem var møtt fram på Mossiges Minde Seniorsenter da reiseklubbens leder Olaf Høie ønsket velkommen og orienterte om kveldens program. Senere kom de 4 «Gladsangpensjonistene» som skulle underholde. Dermed var vi 95 til stede, og alle frammøtte fikk plass i stua.

 

2. Valg av møteleder

Olaf Høie ble enstemmig valgt til møteleder, og som vanlig ledet han møtet videre på en grei måte..DSCN2476 (4)

 

3. Årsberetning

Kåra Molvik leste opp årsberetningen.  *Ingen merknader.

Deretter hadde vi en velkomstsang akkompagnert av Terje. Han spilte til kveldens sanger og i litt innimellom.

4. Årsregnskap

Åse Øvstebø, kontorsekretæren på senteret, gjennomgikk regnskapet. Hun besvarte så et spørsmål ang. posten SKYLDIGE OFFENTLIGE UTGFTER under BALANSE, en post som stod i 0.                                                                            * Årsregnskapet ble deretter godkjent.

 DSCN2455 (4)

5. Valg av styre, kjøkkenkomite og valgnemnd for 2016.

Valgkomiteens innstilling ble presentert av komiteens leder Torgeir Siqveland.

Etter mange år i styret ønsket følgende ikke gjenvalg : Else Nødland og Lars Heggland.

I kjøkkenkomiteen stilte de aktuelle til gjenvalg. I valgkomiteen stilte ikke Torgeir Siqveland og Marit Nes til gjenvalg.

 *Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

                                

Styre for 2016 ble som følger:

Leder: Olaf Høie gjenvalgt for 1 år
Nestleder: Lars Bjørnsen gjenvalgt for 1 år  (ikke på valg)
Sekretær: Kåra Molvik
gjenvalgt for 2år
Styremedlemmer: Lars Strand gjenvalgt for 2 år
Gerd Gade Christiansen ikke på valg- 1 år igjen
Marit Espedal ikke på valg- 1 år igjen
Fast medlem: Eivind Olsen, senterleder
Varamedlemmer:Anne Anne Marit Gramstad valgt for 1 år- ny
Olav Gramstad valgt for 1 år- ny
Kjøkkenkomite:
Koordinator Torbjørg Høie Gjenvalgt for 1år
Medlem: Evelyn Sømme ikke på valg- 1 år igjen
        « Anvor Dahle  ikke på valg- 1 år igjen
        « Marit Kapstad gjenvalgt for 2 år
        « Frid Kallelid        «
        « Modhild Heigre        «
Valgnemnd:Koordinator: Astrid Mikkelsen valgt for 1 år/ ny
Medlem: Anne Lise Solberg valgt for 2 år/ ny
      « Liv Skigelstrand ikke på valg- 1 år igjen

 

5. Innkomne forslag: Ingen skriftlige forslag var kommet inn.

Eventuelt:

*Matservering

Før maten sang vi «Kom mai, du skjønne milde», og kjøkkenkomiteen serverte reke- og roastbiffsmørbrød på tallerken til hver person. Fløtekake, kaffe og te ble sendt rundt på bordene, og som vanlig smakte det meget godt.

*Underholdning

«Gladsangpensjonistene» fra Sola bestod av en dame ved pianoet, 2 menn med trekkspill og en mann som sang, fortalte og skapte god stemning med godt humør, muntre kommentarer og noen historier av Torvald Tu. Gruppa framførte mange kjente sanger fra tidligere tider, og på oppfordring ble forsamlingen med på refreng og kjente vers.

 

*Orientering om årets turer v. Olaf

Han nevnte litt om påmeldingsantall til den enkelte tur og søknadsprosessen. Spesielt omtalte han den store interessen for Nordkalotten, der mange står på venteliste. Et medlem beklaget at hun hadde fått telefonsvar på sin oppringing og kom ikke fram i køen. Dette skal unngås i neste påmeldingsrunde.

Kåra fikk noen minutter til å nevne et annet telefonproblem, en påmelding  der telefonsamtalen ble avbrutt før navn og andre opplysninger var notert. Ved opplesning av de påmeldte til Krakow-turen fikk vi greie på den som manglet på denne lista, for vedkommende var til stede på møtet. Det var en lettet sekretær som noterte navnet til den «påmeldte» på lista.

På grunn av få påmeldte til Krakow har styret gitt tilslutning til forslaget fra Ulf i Sør-Vest om å slå gruppen sammen med en annen liten gruppe fra Forsvaret. Styret har ikke fått endelig svar fra Sør-Vest ang. dette, så Olaf uttrykte usikkerhet om gjennomføringen av turen.

 

*Orientering om virksomheten ved Mossiges Mindes Seniorsenter

  v. senterleder Eivind Olsen.

Eivind fortalte om de faste aktivitetene ved senteret og spesielle arrangementer framover våren. Han takket også for gaven på kr.10.000,- som reiseklubben har gitt til senteret.

 

* Blomster og takk v. Olaf til dem som nå gikk ut av styret og komiteer:

-Lars Heggland og Else Nødland etter mange år i styret, og Torgeir Siqveland som nå forlater

valgnemnda.

-Åse Øvstebø fikk blomster for godt samarbeid i forbindelse med regnskap m.m.

 

Det nye styret, kjøkkenkomiteen og valgnemnda ble kalt fram og presentert etter tur.

Etter utlodning av blomstene på bordene og en fruktkurv på gratisbilletten, takket Olaf for kvelden og ønsket vel møtt igjen på tur.

Som avslutning sang vi «Deilig er jorden».

 

 

 

Sandnes 24.02.2016                                                                                        Kåra Molvik

-Sekretær