Close

Dagstur mandag 5.september 2016 STAVANGER – sett med Engwalls øyne.

STAVANGER – sett med Engwalls øyne.

Dagstur for Mossige Mindes Reiseklubb mandag 5.september 2016

 SE BILDER

Dagen startet med strålende solskinnsvær og ca. 17 grader.

Sverre Hagas Buss gikk fra Mossiges Minde kl. 08.15 med 21 deltakere, og fortsatte til Bystasjonen, der resten av reisefølge, 19 personer, skulle komme på.

Dessverre manglet vi der 1 påmeldt person, men heldigvis fikk damen sluttet seg til reisefølge da vi hadde kaffestopp i Hillevåg. Alle de 40 påmeldte var dermed kommet med på turen. Lars Strand fra Reiseklubben ønsket alle velkommen på tur med Koll Kyllingstad som sjåfør.

Vi startet med å kjøre Gamleveien, og ved Stadion-parken kom tidligere avisjournalist og NRK- reporter Engwall Pahr-Iversen, på bussen. Han vokste opp i Hillevåg, hadde svært godt kjennskap til området og skulle være vår guide på turen. Han fortalte levende om forholdene da han vokste opp, om tiden før det og om utviklingen av industriområdet i Jåttåvågen med bygging av oljeplattformer, der det var stor aktivitet rundt 1970- 1990. «Det skjeve tårnet» rager fremdeles opp i landskapet.  Store boligområder lå tett nede ved vågen, og Viking Stadion ble også bygget der. Hillevåg som er betegnelsen for den nordlige del av Jåttåvågen, hadde hatt forskjellige industriforetak helt fra 1900-tallet, for eksempel brus- og kjeksfabrikker, møbelfabrikk, Blikken, Stavanger Flint og flere. Maskinhuset ligger også der.

Koll snodde bussen inn mellom husene i de gamle, trange gatene, der en nok ikke ventet at en buss kunne komme seg fram og tilbake, aller minst snu. Engwall hadde noe å berette alle steder. Ved den tidligere grense mellom gamle Stavanger og Hetland kommune kunne vi se Køhlers hus/tidligere Folkets Hus og Frida Hansens hus, som hadde blitt flyttet da tunnelen kom.

I 10-11-tida var det formiddagskaffe med Hillevågsskjeva  i Patrioten Bistro. Det ble sagt at baptistene brukte smør og sukker på skjeva, adventistene smør og sirup. Vi fikk mørk skive med smør og sukker. Ellers var det mange slags menigheter som hadde sine forsamlingshus i området. Ifølge Engwall var Hillevåg et greit sted å vokse opp på med butikker av alle slag, dampbakeriet, Felleskjøpet og marked om høsten. Blant kjente personer som hadde vokst opp der, kan nevnes Odd Karsten Tveit, Svein Tang Wha og Aud Schønemann.

Kl. 11 dro vi videre etter kaffepausen på Patrioten Bistro. Vi kjørte mot Storhaug der vi var innom området med Waisenhuset, og Rosenli sykehjem, passerte kolonihagen og høyblokkene i Rosenli, Badedammen med vann fra «Drøllehola» og Nedre Pedersgate med mange eldre hus. Herfra hentet Ajax stoff til «Ungene i gata». Vi passerte Nytorget og St. Petri kirke, Arkaden, Stavanger Tinghus og Baptistkirken. Mange religiøse forsamlingshus lå i området, bl.a. Brødremenigheten, Salem, Frelsesarmeen og Metodistkirken. I Totalen hadde de hatt møte hver fredag i 170 år.

Så hadde vi en runde gjennom Hetlandsmarkens område på Storhaug, delvis gjennom smale gater med en del murhus, noe som hadde sin årsak i at en murmester hadde kjøpt et område der. Vi så Hetlands-kirken (Frue kirke), videre nedover til Paradis og Lagård gravlund, St. Svithun skole, nytt politikammer, Obstfellers plass og nedover mot parkeringshuset på Jørenholmen og ferjekaia.

Turen fortsatte over bybrua utover til Bjørnøy, Roaldsøy og Ormøy- så langt som veien gikk. Det var et flott syn å se øyer og skjær speile seg i den solblanke fjorden! Tilbake på Hundvåg hadde vi middag på Skjærgårdstunet, karbonader med poteter og grønnsaker etterfulgt av deilig gulrotkake og kaffe.

 

Ferden gikk så gjennom Hillevågtunnelen mot høydene vest for Stavanger sentrum til Haugtussa og Ullandhaug der det fremdeles drives jordbruk på et par store gårder. Bussen tok oss til Ullandhaugtårnet hvorfra vi hadde en flott utsikt. Så passerte vi universitetsområdet og videre til monumentet «Sverd i fjell» ved Hafrsfjord til minne om slaget i 872 da Norge ble samlet til ett rike. Så bar det videre innover Madlaveien der vi passerte Clarion, DNB-arena, Siddishallen, Egenes og Vålandspipa med en spesiell vannmåler i nærheten. Utsikten derfra var fantastisk! Vi passerte Stavanger Museum, Kannikkrysset, Atlantic hotell, som nå var stengt for å renoveres, Kongsgård, Hermetikklaboratoriet, bispeboligen og Eiganes gravlund.

Til slutt gikk turen til Gamle Stavanger, der de fleste i følget gikk av ved Lendeparken. Koll brakte noen med gangbesvær nærmere Hermetikkmuseet, der vi skulle ha omvisning og få høre om Stavangers historie som Norges hermetikkby. Under den korte spaserturen gjennom Lende- parken, også kalt Straen, fikk vi høre historien om Lende, som hadde vært en original skikkelse i byen. Han var svært interessert i ponnier, og kjørte rundt med ponni og kjerre, og byens unger fikk ofte være med. I parken kunne vi se statue av Lende med en ponni og kjerre.

I Hermetikkmuseet ble vi mottatt av Erik Rønning Bersagel, som fulgte oss rundt i museet og på en engasjert måte informerte og viste oss prosessen fra brisling til sardin. Han kom også inn på fordelingen av arbeidsoppgaver og lønninger, og kvinnenes plass i produksjonen. Den var betydelig! Vi fikk også smake forskjellige sardintyper med små skiver og kaffe.

Etter besøket på hermetikkmuseet ventet Koll med bussen utenfor. Han hadde klart å rygge innover de smale gatene- litt av en prestasjon! Derfra kjørte vi mot det nye Stavanger Konserthus, svingte oppover forbi det gamle konserthuset og videre langs Bjergstedparken utover mot Nedre Tasta. Der bodde Engwall, og Koll takket ham for alt han hadde gitt oss av informasjon om Stavanger før og nå, formidlet på en på en morsom og underholdende måte, før han forlot bussen til stor applaus fra fornøyde deltakere.

Lars Strand, ansvarlig fra reiseklubben, tok deretter ordet og ga Koll en velfortjent takk for ypperlig innsats som reiseleder og sjåfør også på denne turen.

Til slutt takket Reiseklubbens leder Olaf Høie Koll de turansvarlige fra Reiseklubben, Lars Strand og Kåra Molvik, for deres arbeid med turen. Han omtalte så årets siste tur som skulle gå til Spania 11.-22.september med 48 deltakere. Antall reisende har hittil i år vært 225. Olaf nevnte også at det var bra at klubben hadde fått en del nye medlemmer, siden det er en del som går ut av helsemessige grunner.  Neste møte i Reiseklubben blir 24.november, og det vil være påmelding til dette.

 

Vi kjørte videre vestover mot Madlaveien og fulgte E 39 til Sandnes, hvor vi hadde første stopp ved Mossiges Minde kl. 17.40 før bussen gikk videre til Bystasjonen.

Takk til Sverre Haga for turopplegget, vår dyktige sjåfør og reiseleder Koll Kyllingstad og interessante lokalguide Engwall Pahr- Iversen. Vi hadde en fantastisk dagstur!

 

K.M.