Close

HØYLAND HELSELAG FEIRER 100-ÅRS JUBILEUM

HØYLAND HELSELAG feiret sitt 100 års jubileum

Torsdag 19.mars 2015 på Mossiges Minde seniorsenter

Nasjonalforeningen Høyland Helselag

SE BILDER HER

 

Program: • Historien om Høyland Helselag • Besøk av Nasjonalforeningen Generalsekretær Lisbeth Rugtvedt • Servering av kaffe og kake

Gratis adgang Hjertelig velkommen!   Nasjonalforeningen Høyland Helselag er en av landes eldste foreninger, og har arbeidet i mer en 100 år i folkehelsens tjeneste. Helselaget har fornyet seg etter hvert som kommunens velferd har økt og overtatt oppgavene. Fra praktiske tiltak som spebarns kontroll, hjemmesykepleie og husmorvikar er det i dag helseopplysning og forebyggende tiltak som er i fokus. Nasjonalforeningen Høyland Helselag var pionerer da de bygget Mossiges Minde,Rogalands første trygdeboliger som ble åpnet mars 1974. Den 20.mars 1915 på et møte i ”Banksalen” i Høyland kommune, ble en tuberkuloseforening stiftet. Med tiden ble navnet endret til Nasjonalforeningen Høyland helselag. Vi arbeider for sakene til Nasjonalforeningen for folkehelsen, engasjerer oss i vårt nærmiljø, er med på å skape møteplasser hvor sosial omgang på tvers av generasjonene er hovedmålet! Det var Høyland helselag sammen med et legat som bygget Mossiges Minde – og det ble startet et eldresenter. Mossiges Minde består i dag av et seniorsenter, 20 trygdeleiligheter og 12 eldreboliger. Høyland Helselag har flertall i styret, støtter senteret økonomisk og ved stor frivillig innsats. Vi har fast møtested på Mossiges Minde. Noen av våre aktiviteter: •Siste mandagen i måneden har vi møter med underholdning •To basarer hvert år, Mossiges Minde på våren – Soma på høsten •Temamøter med aktuell informasjon om hjerte/karsykdommer, demens etc. •Petter Puls – et undervisningsopplegg om kroppen er gitt til 3 skoler; Malmheim, Stangeland og Soma. •Vi jobber for hjertesaken ved å arrangere hjertemarsj og andre typer arrangement som kan forebygge eller gi helseopplysning for fremtidens folkehelse. Ellers jobber vi med å informere om Nasjonalforeningen for folkehelsens saker samt å være synlig i nærmiljøet. Nasjonalforeningen Høyland helselag har ca. 130 medlemmer, men ønsker seg flere engasjerte og positive mennesker til laget sitt. Jo flere som deltar, dess mer kan utrettes. Kom gjerne med forslag eller innspill til aktiviteter som vi kan ta fatt i. Ta kontakt med: leder Anne Marie Rønneberg på tlf.93635458 eller e-post: dagny.borsheim@gmail.com Vi arbeider for sakene til Nasjonalforeningen for folkehelsen, engasjerer oss i vårt nærmiljø, er med på å skape møteplasser hvor sosial omgang på tvers av generasjonene er hovedmålet!