Mossiges Minde drift og historie

Mossiges Minde er en stiftelse opprettet av Høyland Helselag, nå Sandnes Helselag. Sandnes Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen For Folkehelsen. Den stiftelsen vi har i dag ble opprettet i 1992 og var gjeldende fra 1993. Stiftelsens formål er å eie og drive med utleie av boliger og aktivitet for seniorer. Mossiges Minde består i dag av seniorsenter, 20 leiligheter fra 1974 og 12 eldreboliger. Våre eldreboliger ble ferdigstilt og innflyttet i august 2002.

Stiftelsen Mossiges Minde drives med støtte fra Sandnes Kommune. Utover den støtte som blir gitt, finansieres driften ved salg av varer og tjenester, samt inntekter fra egne arrangementer. Det ytes også en betydelig innsats av Sandnes Helselag og frivillige.

Ruth Austvoll var gjennom en årrekke vært en sentral skikkelse i Høyland Helselag og på Mossiges Minde. Hun var en ressursperson og en motivator for alle på huset. For en tid tilbake lagde hun en oversikt over historien bak Mossiges Minde frem til 1992. Du kan se nærmere på hva hun har skrevet ved å klikke her.