Mossiges Minde drift og historie

Mossiges Minde er en stiftelse opprettet av Høyland Helselag, nå Sandnes Helselag. Sandnes Helselag er tilsluttet Nasjonalforeningen For Folkehelsen. Stiftelsens formål er å eie og drive trygdeboliger, eldreboliger og aktivitetssenter for pensjonister. Stiftelsen Mossiges Minde består i dag av aktivitetssenter, 20 trygdeleiligheter og 12 eldreboliger. Våre eldreboliger ble ferdigstilt og innflyttet i august 2002.

Stiftelsen Mossiges Minde drives med støtte fra Sandnes Kommune. Utover den støtte som blir gitt, finansieres driften ved salg av varer og tjenester, samt inntekter fra egne arrangementer. Det ytes også en betydelig innsats av frivillige.

Ruth Austvoll var gjennom en årrekke vært en sentral skikkelse i Høyland Helselag og på Mossiges Minde. -En ressursperson og en motivator for alle på huset. Hun har laget en oversikt over historien bak Mossiges Minde. Du kan se nærmere på hva hun har skrevet ved å klikke her.