Stiftelsestyret

Styremedlem Lisbeth V. E. Vikse Politisk valgt/Sandnes kommune
Styremedlem Wilhelm Pedersen Sandnes Menighet
Styremedlem Lone Surdal Ansattes representant
Styremedlem Jostein Rovik Sandnes Helselag
Styremedlem Anne-Gunn Foss Sandnes Helselag
Styremedlem Ole Sigmund Olsen Sandnes Helselag
Styremedlem Vidar Bringeland Sørensen Sandnes Helselag

Pga. koronasituasjonen har styret enda ikke fått muligheten til å konstituere seg.