Reiseklubben

Formål

Vi er en frittstående forening av pensjonister som har som formål å fremme felleskap og sosialt samvær samt å arrangere kortere og lengre turer til inn- og utland. Foreningen er tilknyttet Mossiges Mindes Seniosenter, der vi er en del av aktivitetstilbudene de tilbyr.

Alle kan bli medlemmer av foreningen. Det koster kr. 300,- per år. Det er knyttet store fordeler til å være medlem. Du inviteres til reisekvelder der representanter for valgte operatører presenterer turene sine. Ved påmelding til reisene har du som medlem fortrinnsrett ved overtegning. Videre blir du invitert til alle sosiale aktiviteter i klubbens regi. Disse hyggekveldene er meget populære og det hender ofte at salkapasiteten på senteret (nær 100) nærmer seg bristepunktet. Foran en reise blir alle påmeldte invitert til en bli kjent aften, hvor en går gjennom den forestående turen og tar opp rent praktiske spørsmål i forbindelse med reisen. Medlemsmassen kommer fra hele regionen, men de fleste er fra Sandnes- og Stavangerområdet. Reisene arrangerer vi sammen med anerkjente operatører, og turen går til den som gir det beste tilbud med hensyn til innhold og pris. På lengre turer har vi alltid med reiseleder fra operatøren, i tillegg til styrets representant. Dette fører til sikre turer der deltagerne føler at de bli tatt hånd om til enhver tid. Velkommen blant de reiseglade!

Fungerende styre

Klubben velger eget styre på sitt årsmøte. Leder velges for et år om gangen og 4 styremedlemmer velges for 2 år. Senterleder er medlem av styret og senterets sekretær fungerer som kasserer for foreningen. To vararepresentanter er på valg hvert år.

Navn Epost Adresse Postnr. Telefon Mobil
Terje Todnem leder tertodn@gmail.com
Wenche Rygh nestleder wenche.rygh@lyse.net 924 38 303
Aud B. Eskeland sekretær aud.berit@live.no 936 82 610
Sigbjørn Aarre styremedlem
Lars M. Bjørnsen styremedlem
Svein Lilleland styremedlem
Anne Marit Gramstad varamedlem
Bjørn Arvid Heien varamedlem
Kjersti M. Geijer fast styremedlem kjersti@mossigesminde.no Mossiges Minde 4316 Sandnes 51972910