Close

Vellykket kurs i digital bildebehandling.

DSCN2413 (1) – Kopi

 

 

 

 

 

 

 

Lærevillige kursdeltagere.
Totalt 7 deltagere var med på kurset som gikk over seks samlinger.

Thor og Eivind er godt fornøyde med oppmøtet og gjennomføringen.

Deltagerne var engasjerte og lærevillige, og tilbakemeldingene viser at de opplevde at de fikk mye igjen for å være med.

Kursdagene var lagt opp med både teori og praktiske øvelse